Gửi tin nhắn
  • Tổng thể bảo vệ dùng một lần
  • Quần áo y tế dùng một lần
  • Mặt nạ dùng một lần
Sản phẩm khuyến cáo

Phẩm chất Tổng thể bảo vệ dùng một lần & Quần áo y tế dùng một lần nhà máy sản xuất

Thêm sản phẩm
Chúng tôi là ai
Giới thiệu

Wuhan Bestar Industry Co, Ltd là một công ty rất tích cực tham gia vào sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm bảo vệ không dệt và nhựa dùng một lần theo HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG ISO9001-2008.Phạm vi sản phẩm c...

liên hệ chúng tôi

Địa chỉ nhà : Tòa nhà Fuxinghuiyu No 4, 1-24 flour, No 1 room, Xudong Road, Wuchang, Wuhan, HUBEI PR. Trung Quốc, 430070

Thời gian làm việc: 9:00-22:00 (Hiện Bắc Kinh)

Thư điện tử : leo@bestarchina.net

Xem thêm >>

Trung Quốc Wuhan Bestar Industry Co., Ltd